Ax 0010

750,000 

Quy chuẩn sản xuất thảm axminster:

Chất lượng sợi: 80% len lông cừu, 20% len Hangkenhrugs

Độ cao sợi: 12mm

Quy chuẩn dệt: có thể dệt máy hoặc dệt thủ công

Mật độ sợi: 450.000 nut/m2

Thông số: 8 x 9 x 12

Có thể xem thêm Dự án thi công thảm trải khách sạn tại đây