Ax 006

750,000 

Thảm phòng khách sạn Ax 006:

Với diện tích lớn: Mật độ và thiết kế hoa: 8 x 9 x 10

Với diện tích < 50m2: 7x7x7

Bạn có thể muốn xem thêm: Dệt thảm khách sạn