Vận chuyển, lắp đặt miễn phí tại Hà Nội.

Thảm khánh tiết

Sản phẩm thảm len trải phòng khánh tiết luôn được đánh giá là sản phẩm tốt nhất. Một sản phẩm chứa đựng tinh hoa người thợ dệt. Nét hồn và tinh thần tự tôn dân tộc luôn được thể hiện rõ nét vào từng nút sợi, vào từng màu sắc, từng đường tỉa hoa chau chuốt.

Danh sách sản phẩm