Nhằm đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ, thiết kế và dệt thảm trải sản chất lượng cũng như triển khai các dịch vụ đi kèm về giặt thảm và bảo dưỡng trong quá trình sử dụng.Công ty TNHH Fine18 Việt Nam đã và đang triển khai các dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Đảm bảo quá trình từ thiết kế, sản xuất đến quá trình sử dụng sản phẩm được tốt nhất.

dịch vụ thiết kế thảm trải sàn tại Fine18

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp số Hotline 0902.017.097 hoặc Email sales@fine18.com