Vận chuyển, lắp đặt miễn phí tại Hà Nội.

Phòng Tổng thống – SeaStar