Điều khoản thực hiện hợp đồng

Tất cả các điều khoản và điều kiện để thực hiện đơn đặt hàng và/ hoặc hợp đồng về hàng hóa, dịch vụ phát sinh giữa khách hàng và Công ty TNHH Fine18 Việt Nam ( chúng tôi) được thực hiện thống nhất và “ duy nhất” theo nguyên tắc sau:

 1. Đặt hàng
 2. Giá sản phẩm
 3. Thông tin về sản phẩm
 4. Thanh toán
 5. Xác nhận đơn đặt hàng
 6. Đối tượng sở hữu
 7. Đổi trả hàng
 8. Chấm dứt hợp đồng

Đặt hàng:

 • – Với việc điền vào “ ĐƠN ĐẶT HÀNG” chúng tôi hiểu rằng bạn đã đọc và hiểu rõ về những điều khoản ràng buộc giữa 2 bên về sản phẩm và dịch vụ của Fine18.
 • Nếu có bất kỳ lo ngại nào về các quy định, điều khoản đặt hàng, xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại duy nhất  0902 017 097 để nhận được sự hỗ trợ của điện thoại viên chăm sóc khách hàng.
 • Điện thoại gọi đến công ty Fine18 ở số máy trên có thể được ghi âm để cải thiện tốt hơn quá trình bán hàng của Fine18.
 • – Chậm nhất sau 24h đồng hồ, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để thực hiện tiếp những thủ tục khác để có thể giao hàng cho khách hàng.
 • – Một đơn đặt hàng được coi là thành công khi có xác nhận, con dấu, chữ ký, thông tin về công ty cũng như thông tin về khách hàng và chủng loại cũng như giá cả hàng hóa, dịch vụ.

Giá sản phẩm
Thông tin về giá cả, hàng hóa có thể thay theo từng thời điểm mà không cần phải thông báo trước và được niêm yết công khai trên hệ thống website của Fine18. (www.fine18.com)

Thông tin về sản phẩm

 • – Các thông tin về sản phẩm có thể không được chính xác tuyệt đối trong quá trình nhập liệu, mọi sai xót, thắc mắc cụ thể xin gửi về theo địa chỉ: sales@thamlenhangkenh.com
 • – Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng ( nếu có) sẽ được thực hiện trên sự thống nhất giữa khách hàng và Fine18.

Thanh toán

 • – Với các đơn hàng có giá trị trên 20.000.000 vnd ( Hai mươi triệu đồng) và ký kết là đại diện doanh nghiệp, vui lòng liên hệ để được ký kế hợp đồng và chuyển khoản vào tài khoản của công ty
 • + Công ty TNHH Fine18 Việt Nam. Số tài khoản: 1496 889 89 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ( ACB) – Phòng giao dịch Kim Đồng – Hà Nội.
 • + Công ty Cổ Phần Thảm len Hàng Kênh. Số tài khoản: 19130641506666 tại Ngân hàng Cổ Phần Kỹ thương Việt Nam ( Techcombank) chi nhánh Kiến An – Hải Phòng
 • – Với các đơn hàng nhỏ hơn, có thể thanh toán bằng hình thức tiền mặt hoặc vào TK cá nhân của ông : VŨ VĂN SƠN. Số TK 30100014141701 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á ( Seabank) Chi nhánh Hải Phòng.

Xác nhận đơn đặt hàng

 • Khách hàng sẽ nhận được điện thoại xác nhận đơn đặt hàng và 01 email xác nhận chấp nhận đơn đặt hàng cũng như ngày giao hàng và thời gian dự kiến thực hiện đơn đặt hàng.

Đối tượng sở hữu

 • Fine18 giữ toàn quyền định đoạt, sở hữu về sản phẩm, dịch vụ cung cấp đối với đơn hàng cho đến khi nhận được toàn bộ tiền thanh toán của khách hàng.

Đổi trả hàng

 • Fine18 thực hiện đổi trả hàng sau 05 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu sản phẩm nếu có sai xót về sản phẩm, dịch vụ mà không được khách hàng chấp nhận.
 • Fine18 không thực hiện quy định đổi trả nếu chúng tôi có bằng chứng về việc khách hàng làm hỏng sản phẩm trong quá trình sử dụng cũng như không phải lỗi của nhà sản xuất.

Chấm dứt hợp đồng

 • – Căn cứ thực hiện trên hợp đồng: dựa vào luật thương mại Việt Nam điều chỉnh gần nhất tính từ thời điểm bắt đầu thực hiện đơn hàng/ hợp đồng.
 • – Đây là hợp đồng không hủy ngang. Bên hủy hợp đồng chịu toàn bộ chi phí liên quan và thiệt hại có thể có trong việc thực thi việc hủy hợp đồng.