KT37

Thảm trải phòng khánh tiết KT37 được dệt thủ công tại Hangkenhrugs

Chất lượng: 100% len tinh chất lông cừu Newzealand
Độ cao sợi: 15mm
Mật độ sợi: 450000nut/m2
Bảo hành: 10 năm
Kích thước: Điều chỉnh dệt theo kích thước thực tế của Khách hàng