KT45

Thảm khánh tiết dệt tay KT42 có bố cục chia làm 2 phần về motif nhưng lại rất khéo léo về điểm nhấn hoa trung tâm viền thảm làm cho tấm thảm tạo thành một thể thống nhất, mạch lạc và liên tục. Đây chính là dụ ý của Designer về tính liên tục, thời đại và mong muốn sự phát triển thành công…

Sản xuất tại Hangkenhrugs phục vụ trang trí phòng lễ tiết tiếp khách các đơn vị hành chính sự nghiệp