tiến vũTheo học và phát triển sự nghiệp tại Cộng hòa Đức, với chuyên ngành thiết kế các sản phẩm nội thất từ sợi. Tiến Vũ đã hợp tác và làm việc cùng Fine18 trong một số dự án phát triển các sản phẩm truyền thống từ xơ sợi như sợi dừa, sợi bèo, đay…Nguồn khởi từ những cây truyền thống có mặt trên khắp các làng cổ truyền Việt Nam. Nghiên cứu và sử dụng thành vật liệu trong trang trí nội thất mềm.